Chong Zhang, Hua Chen, Tie-cheng Cai, Ye Deng, Rui-Rong Zhuang, Ning Zhang,Yuan-huan Zeng, Yi-xiong Zheng, Rong-hua Tang,Rong-long Pan,Wei-Jian Zhuang .Overexpression of a novel peanut NBS‐LRR gene AhRRS5 enhances disease resistance to Ralstonia so

  发布时间: 2016-06-27   信息员:   

Chong Zhang, Hua Chen, Tie-cheng Cai, Ye Deng, Rui-Rong Zhuang, Ning Zhang,Yuan-huan Zeng, Yi-xiong Zheng, Rong-hua Tang,Rong-long Pan,Wei-Jian Zhuang .Overexpression of a novel peanut NBSLRR gene AhRRS5 enhances disease resistance to Ralstonia solanacearum in tobacco. Plant Biotechnology Journal, 2016, DOI: 10.1111/pbi.12589.